VÅR POLITIK

VÅR POLITIK

UUS är det enda kårpartiet utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är – snarare än partipolitik – studentnära frågor och effektivt påverkansarbete. Vi vill att studentkåren ska sätta studenterna i centrum. Med rätt påverkansverktyg kan vi skapa en mer jämlik, tillgänglig och kvalitativ utbildning. Vår studentpolitik bygger på visionen om att Uppsala studentkår ska öka studentnyttan och stå upp för att studenterna får en bra utbildning och studiesituation.


VALPROGRAM 2022

I Valprogram 2022 berättar vi om de frågor som vi vill driva för studentinflytandet i Uppsala studentkår under det kommande år. Programmet innehåller fyra särkskilt viktiga frågor samt en uppsättning av frågor inom områdena Uppsala studentkår, Utbildning och Studentpolitik.Du kan ta del av Valprogram 2022 genom att klicka här.